6-2018 Dátum konania 25. 6. 2018 09:00

6-2018

Bod č. 5 Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 2. polroka 2018

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 120 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 118 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 120 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 131 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
88 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 2. polroka 2018 Uznesenie č.88/2018
89 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 2. polroka 2018 Uznesenie č.89/2018

Hlasovania:

Názov
0009.pdf
0010.pdf
0011.pdf