6-2018 Dátum konania 25. 6. 2018 09:00

6-2018

Bod č. 6.b Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 24 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 17 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 63 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
91 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.91/2018

Hlasovania:

Názov
0013.pdf
0014.pdf