7-2018 Dátum konania 27. 8. 2018 09:00

7-2018

Bod č. 10 Dodatok č. 4 k Stratégii rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v Košickom samosprávnom kraji: Aktualizácia a konkretizácia cieľov Stratégie rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v Košickom samosprávnom kraji pre školský rok 2018/2019

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 200 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 125 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 140 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 1181 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 268 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
115 Dodatok č. 4 k Stratégii rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v Košickom samosprávnom kraji: Aktualizácia a konkretizácia cieľov Stratégie rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v Košickom samosprávnom kraji pre školský rok 2018/2019 Uznesenie č.115/2018

Hlasovania:

Názov
0017.pdf