7-2018 Dátum konania 27. 8. 2018 09:00

7-2018

Bod č. 8 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o zriadení Školského internátu, Kollárova 17, Sečovce ako súčasti Spojenej školy, Kollárova 17, Sečovce

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 122 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 123 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 133 Kb Dôvodová správa
Návrh VZN 71 Kb Návrh VZN

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
113 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o zriadení Školského internátu, Kollárova 17, Sečovce ako súčasti Spojenej školy, Kollárova 17, Sečovce Uznesenie č.113/2018

Hlasovania:

Názov
0015.pdf