7-2018 Dátum konania 27. 8. 2018 09:00

7-2018

Bod č. 14 Aktualizácia uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 561/2017 z 25. zasadnutia konaného dňa 23. októbra 2017 "Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1."

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 124 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 224 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 133 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 145 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
119 Aktualizácia uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 561/2017 z 25. zasadnutia konaného dňa 23. októbra 2017 "Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1." Uznesenie č.119/2018

Hlasovania:

Názov
0022.pdf