8-2018 Dátum konania 22. 10. 2018 09:00

8-2018

Bod č. 4 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 11 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov (významné spoločenské a kultúrne podujatia)

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 26 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 16 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 37 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
126 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 11 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov (významné spoločenské a kultúrne podujatia) Uznesenie č.126/2018

Hlasovania:

Názov
0005.pdf