8-2018 Dátum konania 22. 10. 2018 09:00

8-2018

Bod č. 10 Správa o výsledkoch kontroly hospodárenia s verejnými financiami a dodržiavania pracovnoprávnych predpisov na Úrade Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 18 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 12 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 15 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 231 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 215 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
134 Správa o výsledkoch kontroly hospodárenia s verejnými financiami a dodržiavania pracovnoprávnych predpisov na Úrade Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.134/2018
135 Správa o výsledkoch kontroly hospodárenia s verejnými financiami a dodržiavania pracovnoprávnych predpisov na Úrade Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.135/2018

Hlasovania:

Názov
0014.pdf
0015.pdf