8-2018 Dátum konania 22. 10. 2018 09:00

8-2018

Bod č. 6 Správa o napĺňaní priorít a cieľov aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja za rok 2017

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 20 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 21 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 14 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 110 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
129 Správa o napĺňaní priorít a cieľov aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja za rok 2017 Uznesenie č.129/2018
130 Správa o napĺňaní priorít a cieľov aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja za rok 2017 Uznesenie č.130/2018

Hlasovania:

Názov
0009.pdf
0010.pdf