9-2018 Dátum konania 17. 12. 2018 09:00

9-2018

Bod č. 7 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 136 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 123 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 135 Kb Dôvodová správa
Návrh VZN 208 Kb Návrh VZN

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
143 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov Uznesenie č.143/2018

Hlasovania:

Názov
0011.pdf