9-2018 Dátum konania 17. 12. 2018 09:00

9-2018

Bod č. 8 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 7. etapa

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 122 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 139 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 134 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 150 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
144 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 7. etapa Uznesenie č.144/2018

Hlasovania:

Názov
0012.pdf