9-2018 Dátum konania 17. 12. 2018 09:00

9-2018

Bod č. 13 Informatívna správa o plnení cieľov vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 122 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 121 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 132 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 338 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
153 Informatívna správa o plnení cieľov vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.153/2018

Hlasovania:

Názov
0021.pdf