9-2018 Dátum konania 17. 12. 2018 09:00

9-2018

Bod č. 4 Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 1. polroka 2019

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 18 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 20 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 14 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 26 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
140 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 1. polroka 2019 Uznesenie č.140/2018

Hlasovania:

Názov
0006.pdf
0007.pdf