9-2018 Dátum konania 17. 12. 2018 09:00

9-2018

Bod č. 3.a Dodatok č. 8 k Zásadám odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a neposlancov – členov komisií zastupiteľstva

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 116 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 119 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 136 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
139 Dodatok č. 8 k Zásadám odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a neposlancov – členov komisií zastupiteľstva Uznesenie č.139/2018

Hlasovania:

Názov
0005.pdf