9-2018 Dátum konania 17. 12. 2018 09:00

9-2018

Bod č. 23 Záver

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

K bodu programu neexistujú žiadne uznesenia


Hlasovania:

K bodu programu neexistujú žiadne hlasovania