9-2018 Dátum konania 17. 12. 2018 09:00

9-2018

Bod č. 19 Odvolanie riaditeľa Špecializovaného zariadenia, zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb LUMEN, Trebišov

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 119 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 123 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 126 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

K bodu programu neexistujú žiadne uznesenia


Hlasovania:

K bodu programu neexistujú žiadne hlasovania