9-2018 Dátum konania 17. 12. 2018 09:00

9-2018

Bod č. 20 Personálne zmeny v Dozornej rade Nemocnice novej generácie Michalovce, a. s.

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 192 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 197 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 123 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

K bodu programu neexistujú žiadne uznesenia


Hlasovania:

K bodu programu neexistujú žiadne hlasovania