10-2019 Dátum konania 25. 2. 2019 09:00

10-2019

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 10. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
162 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.162/2019

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf