10-2019 Dátum konania 25. 2. 2019 09:00

10-2019

Bod č. 4 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2018

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 18 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 19 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 15 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 286 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 389 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 339 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 50 Kb Príloha Materiálu
Iny 440 Kb Iny
Iny 400 Kb Iny
Iny 492 Kb Iny
Iny 593 Kb Iny
Iny 969 Kb Iny
Iny 1466 Kb Iny

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
165 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2018 Uznesenie č.165/2019
166 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2018 Uznesenie č.166/2019
167 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2018 Uznesenie č.167/2019

Hlasovania:

Názov
0005.pdf
0006.pdf
0007.pdf