10-2019 Dátum konania 25. 2. 2019 09:00

10-2019

Bod č. 10 Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 1 – Vzdelávanie, Špecifický cieľ: 1.1.1 – Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 125 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 184 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 131 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
173 Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 1 – Vzdelávanie, Špecifický cieľ: 1.1.1 – Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov Uznesenie č.173/2019

Hlasovania:

Názov
0015.pdf