10-2019 Dátum konania 25. 2. 2019 09:00

10-2019

Bod č. 11 Aktualizácia Uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 483/2017 a č. 94/2018 s názvom: Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ: 2.2.3– Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 126 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 195 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 137 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
174 Aktualizácia Uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho krajač. 483/2017 a č. 94/2018 s názvom: Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ: 2.2.3– Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní Uznesenie č.174/2019

Hlasovania:

Názov
0016.pdf