10-2019 Dátum konania 25. 2. 2019 09:00

10-2019

Bod č. 13 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - 8. etapa

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 122 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 126 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 131 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
181 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - 8. etapa Uznesenie č.181/2019

Hlasovania:

Názov
0026.pdf