10-2019 Dátum konania 25. 2. 2019 09:00

10-2019

Bod č. 6 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov (podpora rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji)

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 20 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 32 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 38 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 64 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
169 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov (podpora rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji) Uznesenie č.169/2019

Hlasovania:

Názov
0009.pdf