10-2019 Dátum konania 25. 2. 2019 09:00

10-2019

Bod č. 9 Informatívna správa o procesoch súvisiacich s vyradením elokovaného pracoviska v Sečovciach zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 20 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 174 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
172 Informatívna správa o procesoch súvisiacich s vyradením elokovaného pracoviska v Sečovciach zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Uznesenie č.172/2019

Hlasovania:

Názov
0014.pdf