11-2019 Dátum konania 29. 4. 2019 09:00

11-2019

Bod č. 11 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o zriadení Školského internátu a Školskej jedálne, Južná trieda 10, Košice ako súčastí Hotelovej akadémie, Južná trieda 10, Košice

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 123 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 124 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 132 Kb Dôvodová správa
Návrh VZN 64 Kb Návrh VZN

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
197 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o zriadení Školského internátu a Školskej jedálne, Južná trieda 10, Košice ako súčastí Hotelovej akadémie, Južná trieda 10, Košice Uznesenie č.197/2019

Hlasovania:

Názov
0021.pdf