11-2019 Dátum konania 29. 4. 2019 09:00

11-2019

Bod č. 13 Informatívna správa o plnení Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji za rok 2018

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 122 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 119 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 132 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 389 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 219 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
200 Informatívna správa o plnení Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji za rok 2018 Uznesenie č.200/2019

Hlasovania:

Názov
0024.pdf