11-2019 Dátum konania 29. 4. 2019 09:00

11-2019

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 11. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
183 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.183/2019

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf
0003.pdf
0004.pdf