11-2019 Dátum konania 29. 4. 2019 09:00

11-2019

Bod č. 16 Intenzita pomoci – spolufinancovanie Gymnázia a základnej školy Sándora Máraiho v Košiciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci výzvy Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 1 – Vzdelávanie s názvom: Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 126 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 140 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 136 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
204 Intenzita pomoci – spolufinancovanie Gymnázia a základnej školy Sándora Máraiho v Košiciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci výzvy Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 1 – Vzdelávanie s názvom: Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole Uznesenie č.204/2019

Hlasovania:

Názov
0028.pdf