11-2019 Dátum konania 29. 4. 2019 09:00

11-2019

Bod č. 15 Informatívna správa o plnení Priorít zdravotnej politiky pre Košický kraj na obdobie 2016 – 2020 (plnenie za rok 2018)

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 25 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 19 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 16 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 177 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 35 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
203 Informatívna správa o plnení Priorít zdravotnej politiky pre Košický kraj na obdobie 2016 – 2020 (plnenie za rok 2018) Uznesenie č.203/2019

Hlasovania:

Názov
0027.pdf