11-2019 Dátum konania 29. 4. 2019 09:00

11-2019

Bod č. 7 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 11 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 18 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 31 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 18 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 49 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
189 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 11 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.189/2019

Hlasovania:

Názov
0010.pdf
0011.pdf