11-2019 Dátum konania 29. 4. 2019 09:00

11-2019

Bod č. 8 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 18 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 27 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 16 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 44 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
190 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.190/2019

Hlasovania:

Názov
0012.pdf