11-2019 Dátum konania 29. 4. 2019 09:00

11-2019

Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných Útvarom hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na základe požiadavky zastupiteľstva zo 7. zasadnutia konaného dňa 27. augusta 2018

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 121 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 122 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 123 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 808 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu č.1 1417 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.2 797 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

K bodu programu neexistujú žiadne uznesenia


Hlasovania:

K bodu programu neexistujú žiadne hlasovania