12-2019 Dátum konania 24. 6. 2019 09:00

12-2019

Bod č. 4.b Správa o výsledkoch kontrol vykonaných Útvarom hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na základe požiadavky zastupiteľstva zo 7. zasadnutia konaného dňa 27. augusta 2018

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 121 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 122 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 124 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 808 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 1417 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 797 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
222 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných Útvarom hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na základe požiadavky zastupiteľstva zo 7. zasadnutia konaného dňa 27. augusta 2018 Uznesenie č.222/2019
223 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných Útvarom hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na základe požiadavky zastupiteľstva zo 7. zasadnutia konaného dňa 27. augusta 2018 Uznesenie č.223/2019

Hlasovania:

Názov
0014.pdf
0015.pdf