12-2019 Dátum konania 24. 6. 2019 09:00

12-2019

Bod č. 16 Informatívna správa o činnosti Informačno – poradenského centra pre Európske štrukturálne a investičné fondy na Košickom samosprávnom kraji

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 119 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 196 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 223 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
237 Informatívna správa o činnosti Informačno – poradenského centra pre Európske štrukturálne a investičné fondy na Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.237/2019

Hlasovania:

Názov
0029.pdf