12-2019 Dátum konania 24. 6. 2019 09:00

12-2019

Bod č. 5 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 136 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 150 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 206 Kb Dôvodová správa
Návrh VZN 303 Kb Návrh VZN

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
224 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach Uznesenie č.224/2019

Hlasovania:

Názov
0016.pdf