12-2019 Dátum konania 24. 6. 2019 09:00

12-2019

Bod č. 7.b Zaradenie elokovaného pracoviska Strednej odbornej školy technickej, Kukučínova 23, Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 122 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 124 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 138 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
226 Zaradenie elokovaného pracoviska Strednej odbornej školy technickej, Kukučínova 23, Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Uznesenie č.226/2019

Hlasovania:

Názov
0018.pdf