12-2019 Dátum konania 24. 6. 2019 09:00

12-2019

Bod č. 10.b Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, Špecifický cieľ 1.1

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 121 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 216 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 391 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
230 Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, Špecifický cieľ 1.1 Uznesenie č.230/2019
231 Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, Špecifický cieľ 1.1 Uznesenie č.231/2019

Hlasovania:

Názov
0022.pdf
0023.pdf