12-2019 Dátum konania 24. 6. 2019 09:00

12-2019

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 12. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
212 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.212/2019

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf
0003.pdf
0004.pdf