12-2019 Dátum konania 24. 6. 2019 09:00

12-2019

Bod č. 4.a Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 2. polroka 2019

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 119 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 118 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 117 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 134 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
221 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 2. polroka 2019 Uznesenie č.221/2019

Hlasovania:

Názov
0013.pdf