12-2019 Dátum konania 24. 6. 2019 09:00

12-2019

Bod č. 3.b Informatívna správa k plneniu Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 163/2019 z 10. zasadnutia zo dňa 25. februára 2019

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 20 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 20 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 33 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
220 Informatívna správa k plneniu Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 163/2019 z 10. zasadnutia zo dňa 25. februára 2019 Uznesenie č.220/2019

Hlasovania:

Názov
0012.pdf