12-2019 Dátum konania 24. 6. 2019 09:00

12-2019

Bod č. 2.b Návrh určenia odmeny podpredsedovi Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
218 Návrh určenia odmeny podpredsedovi Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.218/2019

Hlasovania:

Názov
0010.pdf