12-2019 Dátum konania 24. 6. 2019 09:00

12-2019

Bod č. 7.a Zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky pre Obchodnú akadémiu, Polárna 1, Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 122 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 170 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 238 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

K bodu programu neexistujú žiadne uznesenia


Hlasovania:

K bodu programu neexistujú žiadne hlasovania