13-2019 Dátum konania 26. 8. 2019 09:00

13-2019

Bod č. 4.a Správa o výsledkoch kontrol vykonaných Útvarom hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na základe uznesenia č. 166/2019 z 25. februára 2019

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 121 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 122 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 120 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 381 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
245 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných Útvarom hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na základe uznesenia č. 166/2019 z 25. februára 2019 Uznesenie č.245/2019

Hlasovania:

Názov
0006.pdf