13-2019 Dátum konania 26. 8. 2019 09:00

13-2019

Bod č. 4.b Doplnenie Správy o výsledkoch kontrol vykonaných Útvarom hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na základe uznesenia č. 222/2019 z 24. júna 2019

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 121 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 121 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 117 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 240 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
246 Doplnenie Správy o výsledkoch kontrol vykonaných Útvarom hlavnéhokontrolóra Košického samosprávneho kraja na základe uznesenia č. 222/2019 z 24. júna 2019 Uznesenie č.246/2019

Hlasovania:

Názov
0007.pdf
0008.pdf