13-2019 Dátum konania 26. 8. 2019 09:00

13-2019

Bod č. 12 Schválenie spolufinancovania projektu z operačného programu Efektívna verejná správa, Špecifický cieľ 1.1

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 121 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 126 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 36 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
257 Spolufinancovanie projektu z operačného programu Efektívnaverejná správa, Špecifický cieľ 1.1 Uznesenie č.257/2019

Hlasovania:

Názov
0021.pdf