13-2019 Dátum konania 26. 8. 2019 09:00

13-2019

Bod č. 14.a Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o organizácii referenda Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 121 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 120 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 132 Kb Dôvodová správa
Návrh VZN 390 Kb Návrh VZN

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
260 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o organizácii referenda Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.260/2019

Hlasovania:

Názov
0024.pdf