13-2019 Dátum konania 26. 8. 2019 09:00

13-2019

Bod č. 6.a Indikatívny zoznam investičných akcií financovaných z úveru od Európskej investičnej banky

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 25 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 26 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 31 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
250 Indikatívny zoznam investičných akcií financovaných z úveru od Európskejinvestičnej banky Uznesenie č.250/2019

Hlasovania:

Názov
0014.pdf