13-2019 Dátum konania 26. 8. 2019 09:00

13-2019

Bod č. 14.b Etický kódex volených predstaviteľov Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 180 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 182 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 210 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 430 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
261 Etický kódex volených predstaviteľov Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.261/2019

Hlasovania:

Názov
0025.pdf