13-2019 Dátum konania 26. 8. 2019 09:00

13-2019

Bod č. 14.c Etický kódex pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - vzor

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 182 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 184 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 209 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 339 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
262 Etický kódex pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - vzor Uznesenie č.262/2019

Hlasovania:

Názov
0026.pdf