13-2019 Dátum konania 26. 8. 2019 09:00

13-2019

Bod č. 14.d Štatút Rady pre etiku volených predstaviteľov Košického samosprávneho kraja, jeho schválenie a vymenovanie členov rady

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 180 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 184 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 208 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 229 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
263 Štatút Rady pre etiku volených predstaviteľov Košického samosprávneho kraja, jeho schválenie a vymenovanie členov rady Uznesenie č.263/2019

Hlasovania:

Názov
0027.pdf