13-2019 Dátum konania 26. 8. 2019 09:00

13-2019

Bod č. 14.e Štatút Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 182 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 185 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 189 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 233 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
264 Štatút Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Uznesenie č.264/2019

Hlasovania:

Názov
0028.pdf